Delta property Logo

Property management

Spoločnosť Delta Property ponúka svojím klientom služby spojené so starostlivosťou o nehnuteľnosť. Property Management - Správa prenájmu nehnuteľnosti šetrí Váš čas a peniaze.

 

Čo obsahuje naša odborná asistencia?

 

Property management Bratislava

Príprava na prenájom

Pri prenájme je veľmi podstatný prvý dojem. Pomôžeme Vám pripraviť nehnuteľnosť tak, aby očarila každého záujemcu.  Takto pripravená nehnuteľnosť sa určite skôr zapáči potenciálnym klientou, vďaka čomu ju prenajmeme v čo najkratšom čase a zároveň za najvyššiu možnú cenu.

 

Marketing a uvedenie na trh

Vo svete marketingu sa neustále zdokonaľujeme. Kvalitné fotografie, video a zaujímavý text k prenájmu je samozrejmosťou. Stále hľadáme nové možnosti prezentácie. Svedčí o tom,  že ako jedna z mála kancelárii ponúkame možnosť spravenia 3D prehliadky, alebo nasnímania nehnuteľnosti dronom. Naša pútavá prezentácia a reklamná kampaň je zárukou úspechu.

property management Bratislava

Vyhľadanie nájomcu

Zabezpečíme obhliadky bez nutnosti investovania Vášho času. Vyhľadáme seriózneho záujemcu, ktorého si vopred preveríme.  Pripravíme Nájomnú zmluvu podľa najnovších platných zákonov.

 

Správa nehnuteľností Bratislava

Preberáme zodpovednosť

Od momentu kedy sa stanete našim klientom preberáme za všetko zodpovednosť. Starostlivo uschováme kľuče a všetky dokumenty. Dohodneme si interval kontroly nájomníkov a zariadime inšpekciu stavu nehnuteľnosti. Komunikujeme za Vás so správcovskou spoločnosťou. O všetkom budete pravidelne informovaní prostredníctvom reportu. 

Právny servis

Pripravíme nájomnú zmluvu a prípadné dodatky podľa najnovších platných zákonov. Všetku zmluvnú dokumentáciu starostlivo uschováme. Prichystáme preberacie protokoly pri začatí/skončení nájmu. Pokiaľ uznáte za vhodné, môžete nás splnomocniť na všetky potrebné úkony.

 

Finančný servis

Vopred preveríme solventnosť nájomcu. Postaráme sa o to, aby nájomca riadne platil v stanovenom termíne. Pokiaľ nemáte čas, všetky úhrady nájomného správcovi a služieb dodávateľom vybavíme za Vás. Nič nenechávame na náhodu a preto vybavíme kvalitné poistenie nehnuteľnosti.

 

Technický manažment 

Pokiaľ je potrebné vybavíme akékoľvek potrebné opravy, rekonštrukcie s Vašim súhlasom.V rámci pohotovostnej služby je náš manažér k dispozícii 24/7, čo znamená, že v prípade havarijnej situácie Vás nebude nájomca otravovať. Pokiaľ si budete želať, tak po skončení nájmu dáme nehnuteľnosť vyčistiť profesionálnou upratovacou firmou. Samozrejme Vašu nehnuteľnosť opätovne obsadíme – vyhľadáme nového nájomcu.

 

Garancia ročnej zmluvy!

Garantujeme celoročné obsadenie nehnuteľnosti. V opačnom prípade Vám vyhľadáme nového nájomcu bezplatne.

 

 

Pre koho je služba určená?

  • klienti, ktorí chcú mať o svoju investíciu 100% postarané
 
  • klienti žijúci v zahraničí, vlastniaci nehnuteľnosti na Slovensku
  • klienti, ktorí sú časovo vyťažení a chcú mať svoju nehnuteľnosť v starostlivosti u profesionálov
 
  • klienti ktorí nechcú mať problém s vymáhaním svojich peňazí
  • klienti ktorí nechcú nájsť svoj byt zničený po ukončení nájmu