Delta property Logo

Právne poradenstvo

 

Naše kancelárie spolupracujú len s renomovanými advokátmi, vďaka čomu vieme našim klientom poskytnúť 100% právnu ochranu.

S nami prebehne celý priebeh obchodu bez akýchkoľvek problémov. 

 

 

Na čo všetko dohliadame v spolupráci s advokátskom kanceláriou ?

 

Spotrebiteľská zmluva 

Rezervačná zmluva

Zmluva o budúcej zmluve

Kúpna zmluva

 

Nájomná zmluva

Zmluva o dielo

Revízie zmlúv

Zmluvy pri predaji developerských projektov

 

Komunikácia s úradmi

Zriadenie advokátskej úschovy

Osobná asistencia v prípade potreby