Delta property Logo

Dôvera

Obchodovanie s nehnuteľnosťami je v prvom rade o dôvere.

Sieť realitných kancelárii Delta Property spĺňa tie najvyššie štandardy. Každá kancelária sa riadi internými smernicami, realitným kódexom a etickým kódexom, schválenými Realitnou úniou SR. Naše Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu Rady č. 2011/83/UÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Zabezpečujeme právnu ochranu vďaka spolupráci s renomovanými advoktátskymi kanceláriami. O celú zmluvnú dokumentáciu a jej prípadnú revíziu je odborne postarané.

 

Sme riadny člen Realitnej únie. Realitná únia združuje kvalitné a profesionálne kancelárie na území Slovenskej republiky. Každý člen má ako prioritu poskytovať prvotriedny servis. Pri výkone našej činnosti konáme čestne, v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom, vystupujeme vždy vo vlastnom mene. Služby poskytujeme vždy odborne, svedomito a zodpovedne.

 

Delta Property sa správa vždy tak, aby si zabezpečila dôveru klienta a tých, s ktorými prichádza do styku.

 

 

 

UložiťUložiť