Delta property Logo

 

Bratislava

Mgr. Michal Janči, RSc.

CEO, konateľ Delta Property BA s.r.o.

Mobil: +421 910 777 796

Email: michal.janci-ZVNC-deltaproperty.sk

Ponuka nehnuteľností

Mgr. Pavel Neština

CEO, konateľ Delta Property BA s.r.o.

Mobil: +421 903 315 056

Email: pavel.nestina-ZVNC-deltaproperty.sk

Ponuka nehnuteľností

Mgr. Barbara Bokrošová

manager, marketing a PR

Mobil: +421 948 880 511

Email: barbara.bokrosova-ZVNC-deltaproperty.sk

Ponuka nehnuteľností

 

Bc. Tatiana Némethová

office manager, asistentka riaditeľa

Mobil: +421 903 622 335

Email: tatiana.nemethova-ZVNC-deltaproperty.sk

Ponuka nehnuteľností

Tomáš Mrva

realitný konzultant

Mobil: +421 904 929 253

Email: tomas.mrva-ZVNC-deltaproperty.sk

Ponuka nehnuteľností

Siliva Liďáková

realitný konzultant

Mobil: +421 918 062 119

Email: silvia.lidakova-ZVNC-deltaproperty.sk

Ponuka nehnuteľností

 

Filip Vráblik

realitný konzultant

Mobil: +421 917 300 888

Email: filip.vrablik-ZVNC-deltaproperty.sk

Ponuka nehnuteľností

Mgr. Kristína Nedomová

realitný konzultant

Mobil: +421 904 923 166

Email: kristína.nedomova-ZVNC-deltaproperty.sk

Ponuka nehnuteľností

Mgr. Tomáš Šimo

realitný konzultant

Mobil: +421 915 238 558

Email: tomas.simo-ZVNC-deltaproperty.sk

Ponuka nehnuteľností

 

Mgr. Barbara Bokrošová

hypotekárny špecialista

Mobil: +421 948 880 511

Email: barbara.bokrosova-ZVNC-fincentrum.com

 

 

 

Fakturačné údaje

Delta Property BA s.r.o.

Hrušovská 36

821 03 Bratislava

IČO: 47 903 651

DIČ: 2024135454

IBAN: SK5211000000002944458915

Konateľ: Mgr.Michal Janči, RSc.

Delta Property BA I s.r.o.

Chlumeckého 5

821 03 Bratislava

IČO: 50 332 309

DIČ: 2120303317

IBAN: SK3811000000002948023820

Konateľ: Mgr.Michal Janči, RSc.

Delta Property BA II s.r.o.

Chlumeckého 5

821 03 Bratislava

IČO: 51 020 301 

DIČ: 2120303317

IBAN: SK9711000000002946043182

Konateľ: Mgr.Michal Janči, RSc.